Masaj Kavramının Geçmişi ve Tarihçesi

Masajın geçmişi ve tarihsel gelişimi hakkındaki uzun uzadıya konuşulan tüm rivayetler hakkında derlemeler.
İsminin bir önemi olmamakla birlikte masaj kavramı net bir geçmiş tarihe dayanmamaktadır. Fakat insanlığın ilk gününden itibaren masajın yeryüzü literatüründe bir yeri olduğu herkes tarafından kabul görmektedir. Bugün olduğu gibi masaj milattan önce dahi bir tedavi biçimi olarak kullanılmıştır. Tıbbi olarak ilk defa çinliler, mısırlılar ve hintliler masajla tedavi teknikleri geliştirdiler. Bununla ilgili en net somut örnek milattan önce çinli biri tarafından yazılmış bir kitapta masajla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir. "Sabah uykudan uyandıktan sonra dinlenmiş vücuda avuçiçi ile uygulanan dokunuşlar soğukalgınlığını önlemektedir." Gerçekten müthiş değilmi? Yıllar önce keşfedilen bu mucize dokunuşlar günümüzde çok farklı tekniklerle uygulanmakta olup hala çok kıymetli.Çin ve hintli doktorlardan sonra Yunan ve Romalılarda masaja değer vermişler ve masaj tedavi konusunda kendilerince teknikler geliştirmişlerdir. Ayrıca o dönemden kalma eserlerde çok fazla masaj ve masajla ilgili kknulardan bahsedilmiş önemine vurgu yapılmıştır. Tabi o zamanlarda masaj için çok farklı tanım ve terimler kullanılmıştır. Darbe, dokunuş, ovalamak vb... Romalılara göre özellikle masaj banyo sonrasında insanları daha fazla rahatlatmakta ve sinirleri gevşetmektedir. Bizimde gurur kaynağınımız olan Türk bilim insanı İbni Sina'da masajla ilgili önerilerde ve tavsiyelerde bulunmuştur. Özellikle doktorlara; "Hekimler sadece hastalık durumlarında değil insanların yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürmelerini sağlamalıdır" demiştir ve hastalıkların önlenmesi konusunda egzersizle beraber masajın vücuda uygulanacak dokunuşların önemine vurgu yapmıştır.
Günden güne yeni teknikler üretilmiş özellikle İsveç masajının ortaya çıkmasından sonra tüm avrupada hızla bu masaj tekniği uygulanmaya başlamıştır. Son yüzyılda masaj için farklı yöntemler denenmiş insanlar yerine makineler icat edilmiş ve insanlara artık bu makinelerle masaj ihtiyaçlarını karşılamaları tavsiye edilmiştir. Fakat kullanan herkes makinelerden memnun kalmamış ve bu işi mutlaka bir insanın yapmasına kanaat getirmişler. Dolayısıyla yıllardır süren masaj, masör ve masöz kavramları uzun yıllarda hayatımızda kalmaya devam edecek gibi gözüküyor.

7/11/2019